Bình Dương - Care For
Tìm kiếm

Bình Dương

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho NCT ở Bình Dương

Người cao tuổi là nhóm dân cư đặc biệt, đã có những đóng góp cho xã hội. Khi về già, họ cần những điều kiện chăm sóc đặc biệt so với nhóm dân cư khác.

 
Bệnh viện lão khoa
Chăm sóc tại nhà​
Viện dưỡng lão
Viện dưỡng lão của nhà nước
Trung tâm Bảo trợ xã hội
Nhà dưỡng lão tình thương dàn
Bệnh viện lão khoa

1.Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương

 
Chăm sóc tại nhà​

.

 
Viện dưỡng lão

1.Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khoẻ Người Cao Tuổi Hoa Sen Nhật Bản

Viện dưỡng lão của nhà nước

1.Trung tâm nuôi dưỡng người già tàn tật Cô Đơn – Bình Dương

 
Trung tâm Bảo trợ xã hội

1.Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà

2.Trung Tâm Bảo Trợ Và Công Tác Xã Hội Tỉnh Bình Dương

 
Nhà dưỡng lão tình thương dàn

Bệnh viện lão khoa tốt nhất ở Bình Dương

Chăm sóc tại nhà​ ở Bình Dương

Viện dưỡng lão tư nhân tốt nhất ở Bình Dương

Viện dưỡng lão của nhà nước ở Bình Dương

Trung tâm Bảo trợ xã hội ở Bình Dương