Elementor #8357 - Care For
Tìm kiếm

Elementor #8357

” Care For chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ”

Care For được thành lập vào năm 2020 trên cơ sở hiểu rằng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi có chất lượng vừa là nhu cầu cơ bản của con người, vừa là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế ở Việt Nam.

Khi người cao tuổi được chăm sóc chất lượng trong những năm hình thành quan trọng, họ đang trên con đường đạt được thành tựu và thành công. Khi người cao niên nhận được dịch vụ chăm sóc chất lượng tại nhà của họ và viện dưỡng lão, chi phí chăm sóc sức khỏe sẽ giảm với số lần nằm viện ít hơn. Khi chúng tôi có một lực lượng lao động chăm sóc mạnh mẽ, tất cả những điều này đều có thể thực hiện được.

Care For cung cấp một loạt các dịch vụ chăm sóc cho phép các gia đình tìm kiếm, quản lý và trả tiền cho việc chăm sóc và cung cấp cơ hội việc làm cho những người chăm sóc.

Nền kinh tế chăm sóc người cao tuổi đang được thúc đẩy bởi sự thay đổi nhân khẩu học sâu rộng và trong những thập kỷ tới, công việc chăm sóc được dự đoán là một trong những ngành nghề phát triển nhanh nhất tại Việt Nam.

MockUp_Macbook-CARE FOR-09122020ver. (1)

Giải pháp chăm sóc kỹ thuật số tổng thể
Đối với người già và gia đình, nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi cung cấp giải pháp đơn giản, toàn diện để tìm kiếm, quản lý và thanh toán các nhu cầu chăm sóc bao gồm chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc y tá, chăm sóc y tế và quản gia.