Lưu trữ Miền Trung - Care For
Tìm kiếm

Kết quả: Miền Trung Các danh sách

See Filters

Thêm bộ lọc

Sorry! No more filter found for current selections

Nhà Điều Dưỡng Tình Thương Suối Hoa

image

Ngày đó không có tiền mà mẹ tôi lại đau yếu nên phải đưa mẹ đến đây...

cat-icon Thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng Da Nang, Vietnam

Bệnh Viện Trung Ương Huế

image

Bác sĩ trực rất thân thiện khi kiểm tra sức khỏe cho tôi, trò chuyện tích c...

cat-icon 16 Lê Lợi Hue, Thừa Thiên, Huế