KHẢO SÁT PHỎNG VẤN Y TÁ

CARE4 thực hiện cuộc khảo sát có thù lao dành cho y tá market tại TP.HCM.

Đăng ký trực tuyến

 

※ Cuộc phỏng vấn này không phải là tuyển dụng việc làm mà là khảo sát để nghiên cứu thị trường.

Điều kiện & Phí 

1.Ngày phỏng vấn: Thương lượng
2.Thời gian phỏng vấn: 60 ~ 90 phút
3. Ngôn ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
4.Phí hợp tác: 100.000 VND

Yêu cầu

1.Y tá có đã có bằng chứng nhận.
2.Hiểu rõ về trường Y tá và thị trường việc làm Y tá tại Việt Nam.
3.Biết tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
4.Sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Vị trí


40/32 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 712209, Vietnam

Ứng tuyển

Vui lòng nộp đơn trực tuyết. Chúng tôi sẽ kiểm tra và liên hệ ngay.

Đăng ký trực tuyến

 

※ Cuộc phỏng vấn này không phải là tuyển dụng việc làm mà là khảo sát để nghiên cứu thị trường.