Xin vui lòng đọc kỹ những quy định dưới đây khi Quý khách tiếp tục truy cập vào website hoặc cài đặt ứng dụng. Việc truy cập vào website, cài đặt ứng dụng có nghĩa rằng Quý khách đồng ý với những quy định và điều kiện do chúng tôi đề ra. Thông tin chúng tôi sử dụng trên website, ứng dụng, chỉ dành cho mục đích tham khảo và có thể thay đổi mà không cần phải thông báo. Một khi quý khách truy cập website, ứng dụng đã được cài đặt bởi bạn hay bất kỳ người nào khác. Sau đó việc truy cập hoặc sử dụng website, ứng dụng sẽ trở thành đối tượng được quy định theo những điều khoản này.

Giới thiệu

Care For (website https://care4.vn/) cung cấp các giải pháp toàn diện và đồng bộ về tra cứu, quản lý, lưu trữ và chia sẻ thông tin sức khỏe. Bên cạnh đó Care For còn cung cấp các dịch vụ tư vấn sức khỏe, tra cứu thông tin sức khỏe và thuốc, thực phẩm chức năng, dược liệu; tìm kiếm bác sĩ, thầy thuốc, cơ sở khám chữa bệnh, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của bên thứ ba.

Quyền sở hữu

Trang web này được phát triển và sở hữu bởi CARE4.VN. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến website (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong website; các sửa đổi bổ sung, cập nhật của website) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi CARE4.VN và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của CARE4.VN.

Chúng tôi sở hữu bản quyền nội dung được phát hành trên website ngoại trừ những chỗ được chỉ rõ thuộc quyền sở hữu của một tổ chức thứ ba. Hình ảnh, tên thương mại và biệt dược cũng được bảo hộ bởi Luật sở hữu trí tuệ và không được sao chép hay sử dụng dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng. Trừ những trang có chú thích không cho phép, bạn có thể in những nội dung trên website cho nhu cầu sử dụng cá nhân miễn là bản sao có kèm ghi chú quyền sở hữu liên quan. Mọi nhu cầu sử dụng khác đều bị ngăn cấm và không có mục nào của website được cho phép sao chép sang bất kỳ ngôn ngữ, lưu trữ hay giới thiệu vào hệ thống tìm kiếm, hay truyền tải, bất kỳ hình thức nào hay phương tiện nào, mà không được sự chấp thuận bằng văn bản trước đó của Care For.

Nội dung và thông tin cung cấp bởi bên thứ ba ngoài Care For được đánh dấu rõ khi xuất hiện. Chúng tôi phát hành nội dung này bằng việc người dùng cung cấp thông tin cho mình và không chịu trách nhiệm, độ chính xác và thời hiệu của nó. Bạn cần tiến hành các bước hợp lý để thẩm định thông tin trước khi sử dụng.

Người dùng được bảo hộ

Là công dân Việt Nam, chưa đủ năng lực hành vi dân sự (dưới 18 tuổi), bị hạn chế năng lực hành vi (người mắc các bệnh về tâm thần, thần kinh; người đang bị tù giam), người cao tuổi không sử dụng được những thiết bị công nghệ thông tin; người tàn tật, có mối quan hệ là cha, mẹ, con, họ hàng với người bảo hộ.

Người dùng bảo hộ

Người bảo hộ là người đại diện hợp pháp cho người được bảo hộ, phải đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, là cha, mẹ, ông, bà, con, họ hàng có tư cánh đại diện hợp pháp hoặc được ủy quyền hợp pháp để đăng ký sử dụng dịch vụ của Care For (áp dụng đối với đối tượng bị hạn chế năng lực hành vi dân sự như: người đang chấp hành hình phạt tù, người già, người tàn tật, và các đối tượng khác) cho người được bảo hộ.

Điều khoản nghiêm cấm đối với

Người dùng hoặc người giám hộ không được phép làm bất kỳ điều sau đây:
Chuyển tải bất kỳ thông tin bôi nhọ hay phỉ báng nhà nước, cá nhân, tổ chức, cơ quan.
Chuyển tải bất kỳ tin nhắn, dữ liệu, hình ảnh hay chương trình trái với thuần phong mỹ tục như khiêu dâm, đồi trụy, tệ nạn xã hội, ma túy; Các thông tin có nội dung ảnh hưởng đến an ninh quốc gia: xuyên tạc và tuyên truyền chống đối các chủ trương chính sách của Ðảng và nhà nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, các thông tin về chính trị nhạy cảm, quốc phòng, phản gián; Các thông tin có nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hấn với các dân tộc và nhân dân các nước, truyền bá tư tưởng phản động; Các thông tin có ảnh hưởng xấu đối với văn hoá xã hội như xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, xúc phạm vĩ nhân và anh hùng dân tộc, xúc phạm uy tín tổ chức, trái với bản sắc văn hoá dân tộc, phao tin đồn nhảm; Các thông tin ảnh hưởng đến tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.
Chuyển tải bất kỳ tin nhắn, dữ liệu, hình ảnh hay chương trình vi phạm quyền sở hữu, bao gồm bí mật thương mại, thông tin bí mật độc quyền, các nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký quyền sở hữu.
Sử dụng Care For để đe dọa, quấy rối, lạm dụng và xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của người khác, bao gồm quyền riêng tư và quyền công khai.
Đăng tải các file có chứa phầm mềm hoặc các tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, luật bảo vệ đời tư hoặc luật công khai hoặc bất kỳ một luật khác được áp dụng, trừ khi cá nhân đó là chủ sở hữu hoặc được sự cho phép cần thiết để sử dụng/truy cập hoặc truyền tải.
Tải các thông tin, tài liệu hoặc những file chứa virus, worm, trojan, mã độc có thể gây phá hoại cơ sở dữ liệu của Care For.

Người dùng không sử dụng dịch vụ của Care For vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Care For hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm, thì người dùng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
Người dùng không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Care For cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Care For.
Người dùng không được hành động gây mất uy tín của Care For dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các người dùng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Care For.
Cam kết không vi phạm điều khoản sử dụng này và những quy định pháp luât có liên quan.

Sự bồi thường

Người dùng đồng ý bồi thường, giải trình và không gây tốn hại đến Care For khi gặp bất kỳ khiếu nại, truy cứu trách nhiệm, kiện tụng, mất mát, chi phí và thiệt hại có liên quan đến việc sử dụng website, ứng dụng của thanh viên vi phạm điều khoản này hoặc bất kỳ sai sót nào của người dùng khiến Care For bị thiệt hại.

Quyền hạn, trách nhiệm Care For

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh người dùng cung cấp thông tin cho Care For không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Care For có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của người dùng.
Care For có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền người dùng của người dùng. Nếu Care For phát hiện người dùng đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp người dùng tiếp tục hoạt động có thể gây cho Care For trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các người dùng khác của Care For, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền người dùng và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của người dùng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
Care For giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Care For theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Care For” và tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Care4.VN. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
Yêu cầu người dùng cung cấp nhưng thông tin cơ bản khi sử dụng dịch vụ; Thu phí kích hoạt tài khoản và mua dung lượng tài khoản; Được yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có hành vi gây thiệt hại của người dùng; Miễn trừ tất cả trách nhiệm do những sự cố phát sinh do lỗi mà người dùng tạo ra và các quyền lợi khác mà pháp luật cho phép.

Trách nhiệm của Care For

Care For sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Care For và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho người dùng thì Care For không phải chịu trách nhiệm liên đới.
Care For có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ liên tục và ổn định.
Khi có bất kỳ điều chỉnh nào liên quan đến các dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức y tế của mạng lưới hợp tác, Care For có trách nhiệm thông báo trước về điều chỉnh cho tất cả các người dùng qua website.
Care For sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân và thông tin y tế có liên quan của bất kỳ người dùng nào với bên thứ ba hoặc công ty hoặc cung cấp thông tin như vậy mà không có sự chấp thuận của người dùng. Tuy nhiên, trường hợp ngoại lệ có thể được thực hiện liên quan đến quy định trong bảo mật.
Care For sẽ tư vấn, hỗ trợ cho các người dùng sử dụng dịch vụ.
Care For có trách nhiệm giải quyết thắc mắc, khiếu nại cho người dùng.
Tạm dừng, chấm dứt, kích hoạt lại tài khoản.

Xử lý vi phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong điều khoản này và các văn bản liên quan khác, CARE4.VN có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/ hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, CARE4.VN và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của người dùng.
(Chi tiết quý khách có thể xem tại điều khoản xử lý vi phạm)

Miễn trừ trách nhiệm

Care For không bảo đảm về độ tin cậy, chính xác cũng như sự hoàn thiện về thông tin do khách hàng cung cấp, đăng tải. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng hoặc hành động dựa theo những thông tin trên hoặc một số thông tin xuất hiện trên website này.
(Chi tiết quý khách có thể xem tại điều khoản miễn trừ trách nhiệm)

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết về việc bảo mật thông tin về sức khỏe và đời tư của người dùng và các trường hợp được quyền chia sẻ những thông tin đó.
(Chi tiết quý khách có thể xem tại điều khoản bảo mật thông tin)

Bồi thường thiệt hại

Care For không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất của người sử dụng liên quan đến bất kỳ dịch vụ mà họ sử dụng, trừ khi tổn thất là lỗi gây ra bởi Care For hoặc do sơ suất gây ra hành vi phạm.
Người dùng miễn trừ trách nhiệm cho Care For tất cả các nghĩa vụ pháp lý do hành vi vi phạm bất kỳ điều khoản nào theo quy định tại điều khoản sử dụng này do người dùng gây ra.

Luật áp dụng

Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam và phải tuân theo sự phán quyết của các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.

Cập nhật

Điều khoản này có thể được cập nhật thường xuyên bởi CARE4.VN phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website: https://care4.vn/. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng hoặc vào Website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.
Care For sẽ cung cấp các bản cập nhật cho ứng dụng thông qua Apple iTunes App Store/Google Play store. Bản cập nhật phải được cài đặt trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận (Care For sẽ thông báo tới người dùng ngay khi có bản update).

Giải quyết tranh chấp

Care For và các người dùng phải nỗ lực hết sức để giải quyết tất cả các tranh chấp xảy ra liên quan đến các dịch vụ.
Trường hợp có khiếu nại phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, sẽ được Care For giải quyết theo quy trình giải quyết khiếu nại. Nếu việc giải quyết đó chưa thỏa đáng thì hai bên sẽ phối hợp giải quyết trên cơ sở thương lượng, nếu vẫn không giải quyết được các bên có quyền khởi kiện lên tòa án có thẩm quyền để giải quyết.
Đối với khiếu nại giữa Care For và các người dùng áp dụng theo pháp luật Việt Nam.
(Chi tiết quý khách có thể xem tại quy trình giải quyết tranh chấp)
Thông báo, trao đổi thông tin giữa Care For và người dùng
Các thông báo từ Care For tới các người dùng:
Thông báo của Care For liên quan đến các người dùng về đăng ký người dùng, các loại người dùng liên quan, các nội dung của dịch vụ, thông báo liên quan đến nội dung điều chỉnh các dịch vụ, chấm dứt người dùng, nội dung khác, và thông báo liên quan đến các quyền và nghĩa vụ theo các điều khoản chung có hiệu lực khi được đăng tải trên website:https://care4.vn/ hoặc được gửi qua e-mail hoặc qua tin nhắn SMS hoặc được cung cấp thông qua các cuộc gọi điện thoại hoặc thông qua các dịch vụ bưu chính, trừ khi các điều khoản chung khác được áp dụng.

Các thông báo từ các người dùng tới Care For

Khi một người dùng thông báo tới Care For, họ có thể thông báo cho Care For.
Những trường hợp phải hạn chế sử dụng dịch vụ
Đối với những lý do sau đây, Care For có thể hạn chế hoặc ngăn chặn việc sử dụng các dịch vụ. Trong trường hợp này, Care For không chịu trách nhiệm cho vấn đề này. Tuy nhiên, Care For sẽ thông báo cho các người dùng thời gian và lý do giới hạn.
Trường hợp cần thiết để duy trì và cải thiện các dịch vụ được cung cấp bởi Care For, bao gồm cả việc kiểm tra thường xuyên của hệ thống, sửa chữa các cơ sở dịch vụ, thay thế thiết bị để cải thiện các dịch vụ, và sửa chữa các phương tiện bị hỏng, …
Trường hợp dịch vụ viễn thông bị chặn bởi các công ty viễn thông theo quy định của luật viễn thông
Trường hợp các dịch vụ tư vấn được áp dụng bằng cách truyển tải chưa chính xác với kiến thức phổ thông hoặc các vi phạm pháp luật y tế liên quan đến chẩn đoán, chi phí y tế, chi phí kiểm tra, và chi phí thuốc,…
Trường hợp dịch vụ bị giới hạn liên quan đến việc sử dụng thông tin trên Internet hoặc việc sử dụng của các tổ chức hợp tác y tế, xảy ra khi các người dùng không cung cấp cho Care For thông tin hoặc dữ liệu cá nhân chính xác.
Trường hợp không thể sử dụng dịch vụ thông thường do tình trạng khẩn cấp quốc gia, mất điện, lỗi liên quan đến các cơ sở dịch vụ, hoặc tắc nghẽn liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ
Trường hợp Care For không thể cung cấp các dịch vụ mà không gây ra bất kỳ lỗi nào.
Trường hợp các dịch vụ vi phạm các tư tưởng xã hội hoặc gây ra bất kỳ hoạt động phi đạo đức
Trường hợp hàng hóa, gói dịch vụ của bên cung cấp bị cáo buộc vi phạm những thông tin đã cung cấp không đúng như đã giới thiệu và quảng cáo, Care For sẽ tạm thời tạm ngừng hỗ trợ dịch vụ đó và sẽ triển khai lại khi đã xác minh được những thông tin cáo buộc trên.
Care For có thể phân chia các dịch vụ vào khoảng thời gian cố định và chỉ định riêng thời gian cho việc sử dụng của mỗi khoảng thời gian. Trong trường hợp này, nội dung phải được thông báo trước.
Liên kết đến các trang web khác
Những trang web này nhằm hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ hiệu quả nhất. Địa chỉ của những web này được hiển thị phía dưới trang website: https://care4.vn/

Thời gian

Care For cam kết lưu trữ thông tin mà người dùng cung cấp tại tài khoản trọn đời trừ khi có yêu cầu hủy những thông tin trên của người dùng, người dùng bảo hộ, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc khi người dùng vi phạm nghiêm trọng những điều khoản đã đề ra.

Đối tượng áp dụng

Điều khoản này áp dụng cho toàn bộ người dùng sử dụng dịch vụ của Care For và không có trường hợp ngoại lệ nào khác.

Cam kết

Care For cam kết tuân thủ đầy đủ quy định tại điều khoản này và phục vụ người dùng, khách hàng một cách tốt nhất.
Điều khoản áp dụng
Điều khoản của Care For chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Care For có quyền và có thể thay đổi điều khoản này bằng cách thông báo lên Care For cho các người dùng biết. Điều khoản sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày ra Quyết định về việc sửa đổi Điều khoản có hiệu lực. Việc người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Điều khoản sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Điều khoản sửa đổi này.
Trong trường hợp mà bất kỳ mục nào của điều khoản này hoặc các điều khoản có liên quan khác bị phát hiện là không giá trị, trái pháp luật hoặc không thực thi bởi tòa án có thẩm quyền, thì mục đó sẽ được tách ra khỏi những điều khoản còn lại, những điều khoản còn lại vẫn có đủ hiệu lực pháp luật.

Những quy định chung

Người dùng không được nhượng quyền hoặc trao đổi tài khoản sử dụng của người dùng.
Người dùng đồng ý tuân theo các điều luật hiện hành. Người dùng phải cam kết rằng người dùng và mỗi người sử dụng website, ứng dụng này đọc và hiểu rõ các điều khoản này trước khi sử dụng website, ứng dụng và tuân theo các điều khoản này. Từ đó, người dùng hiểu và đồng ý rằng người dùng sẽ chịu trách nhiệm đối với Care For về bất kỳ vi phạm các điều luật nào trong điều khoản này do bất cứ người sử dụng nào gây ra.
Người dùng hiểu rằng người dùng đã đọc, hiếu rõ những điều khoản này và đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả những điều khoản này và các điều khoản có liên quan khác. Người dùng đồng ý rằng, Điều khoản sử dụng là thỏa thuận hoàn chỉnh và duy nhất giữa người dùng và Care For, và sẽ thay thế cho bất kỳ đề nghị hay điều khoản nào trước đó (lời nói hay văn bản) và các thỏa thuận giữa người dùng và Care For có liên quan đến những vấn đề trong Điều khoản này. Khi có bất kỳ xung đột nào giữa những điều khoản trong Điều khoản này và những thỏa thuận khác giữa người dùng và Care For, những điều khoản trong Điều khoản này sẽ có hiệu lực hơn cả.

Liên hệ

Địa chỉ liên lạc chính thức của Care For là: CARE4.VN.
Website: care4.vn, corp.care4.vn
Điện thoại: 0762308563; Email: care4vietnam@gmail.com
Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.